top of page

PRAVIDLA SOUSEDSKÉ KAMPANĚ

S daty nakládáme zodpovědně.

Účel kampaně

Kampaň je navržena s cílem podpořit živnostníky, malé a střední firmy v okolí Holic prostřednictvím poskytnutí bezplatné konzultace a tvorby marketingového plánu na míru zdarma, který pomůže zlepšit jejich podnikatelské výsledky a růst.

Účast v kampani

Kampaně se mohou účastnit všichny živnostníky, malé a střední firmy se sídlem nebo působností v okolí Holic (+ 30 km).

Účastníci se musí zaregistrovat prostřednictvím online formuláře na webové stránce: www.nasecompany.cz/sousedska-kampan Registrace je otevřena do naplnění limitu 20 účastníků nebo do konce dvouměsíčního období od startu kampaně 20. března.

Podmínky kampaně

Každý účastník má nárok na jednu bezplatnou konzultaci a jeden marketingový plán na míru zdarma. Marketingové plány budou vytvořeny na základě informací poskytnutých účastníkem během konzultace. Účastníci se zavazují poskytnout pravdivé a úplné informace potřebné pro tvorbu marketingového plánu. Nabídka je časově omezená a platí pouze pro období specifikované v kampani.

Ochrana dat a soukromí

Veškeré osobní a obchodní informace poskytnuté účastníky budou zpracovávány v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Informace poskytnuté účastníky nebudou bez jejich výslovného souhlasu sdíleny s třetími stranami.

Změny a zrušení kampaně

Naše company si vyhrazuje právo kdykoli upravit podmínky kampaně nebo kampani předčasně ukončit. O všech takových změnách bude informovat účastníky a veřejnost prostřednictvím své webové stránky.

Závěrečné ustanovení

Účastí v kampani účastník souhlasí s těmito pravidly a podmínkami. V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností se účastníci mohou obrátit na Naše company prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce.

NÁŠ KONTAKT

Naše company s.r.o.

Název

+420 721 121 700

Telefon

Poběžovice u Holic 116, 534 01

Sídlo

196 31 162

IČO

C 51669 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Spisová značka

Právní informace

Dotaci na vybavení poskytl Pardubický kraj

Dotace

Naše sítě

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page